BRF Björktrasten information

Mäklarbild: Ladda ner en mäklarbild här.

Postbox: Boendes postbox finns i entrén på respektive hus. Det är en speciell postnyckel som krävs för att öppna postboxen.

Sopor: Samtliga av våra tre hus har ett miljöhus på bottenvåningen med ingång från utsidan. Din vanliga lägenhetsnyckel passar till denna dörr. Här sorteras hushållssopor, glas, metall, batterier, wellpapp samt tidningar. Observera att vi har inte möjlighet att ta emot grovsopor i våra miljörum - dessa ska lämnas till kommunens kretsloppscentral i Petterboda.

Tvättstuga: Föreningens gemensamma tvättstuga finner du på bottenplan i hus 4. Till tvättstugan passar din hushållsnyckel. För att boka tid i tvättstugan använder du dig av bokningscylindrarna tillsammans med bokningsnyckeln.

Vattenavstängning: För att stänga av vattnet till din lägenhet sitter avstängningskranarna på samma våningsplan som din lägenhet, ute i skåpet till höger bredvid hissen. För att öppna detta skåp använder du hushållsnyckeln.

ELmätare: Elmätaren för din lägenhet sitter på samma våningsplan som din lägenhet, ute i skåpet till vänster bredvid hissen. För att öppna detta skåp använder du hushållsnyckeln.

Gemensamhetslokal: De tre bostadsrättsföreningarna på Axel Wennegrens Väg delar på en gemensamhetslokal i området. Lokalen kan även hyras av medlemmar för kortare stunder eller fulla dagar. För mer information samt bokning av lokalen, hör av dig till lokal@bjorktrasten.se

Bredband: Föreningen har tecknat ett gruppavtal med Bredbandsbolaget där bredband till samtliga våra lägenheter ingår i den fasta månadsavgiften. Hastigheten på bredbandet är 200/100Mbit (hastighet ned/upp).

Förråd: Det finns ett förråd tillhörande varje lägenhet i föreningen. Förrådet finns på bottenplanet i respektive hus. För att komma in till förråden använder du hushållsnyckeln. Observera att du låser dörren till ditt eget förråd med ett eget hänglås.

Garage: För de som har en bilplats i garaget är det en separat garagenyckel som används för att öppna garaget. Garagenyckeln kan användas till både ingångsdörren och garageporten. Det finns två ingångsdörrar till garaget: mellan hus 4 och hus 6 samt mellan hus 2 och hus 4 (där även garageporten är placerad). För motorvärmaren i garaget finns det en separat motorvärmarnyckel. Observera att eluttagen vid respektive garageplats endast får användas till motorvärmare om ingen annan överenskommelse har träffats med styrelsen.

Besöksparkering: Utanför våra hus finns sex stycken besöksparkeringar. Dessa besöksparkeringar är begränsade till 4 timmar med P-skiva, och delas av all tre föreningar på Axel Wennergrens Väg (BRF Björktrasten, BRF Tornsvalan samt BRF Silvertärnan). Eftersom dessa besöksparkeringar är de enda som finns för våra tre föreningar är det viktigt att boende undviker att parkera på dessa besöksplatser. Besökare kan även parkera sin bil längst med Industrivägen under klockan 07:00-00:00 utan avgift (övrig tid är det parkeringsförbud), alternativt längst med Björkbacksvägen (utanför Axel Wennergrens Väg 8-10). Som ytterligare alternativ finns det även en betalparkering på Björkbacksvägen där det även går att stå över natten.

Försäkring: BRF Björktrasten har tecknat en väldigt vältäckande försäkring för våra fastigheter, i denna försäkring ingår "Bostadsrättstillägg" för samtliga av våra medlemmar. Detta betyder att när du tecknar din hemförsäkring så behöver du inte betala för det extra tillägget "Bostadsrättstillägg".

Inbrottsskydd: Samtliga av våra lägenheters ytterdörrar är säkerhetsdörrar och samtliga entréer är utrustade med kodlås för ökad säkerhet.

Brandsäkerhet: Samtliga av våra lägenheter ska vara utrustade med brandvarnare - dessa måste kontrolleras med jämna mellanrum. Ha i åtanke att huset består till störst del av betong och gips vilket knappt alls brinner, det är framförallt bostadens inredningsdetaljer som kan brinna. För brandsäkerhetens skull är det viktigt att alla dörrar till gemensamma utrymmen hålls stängda så att en eventuell brand inte kan sprida sig. Eftersom det är förenat med livsfara att förvara cyklar, barnvagnar, rullstolar och liknande utrustning i trapphuset får dessa absolut inte ställas i trapphuset. Se istället nedanstående paragrafer angående

Rollstols-/Barnvagnsrum: I anslutning till entrén i våra hus finns ett separat rullstols- samt barnvagnsrum där man kan ställa ifrån sig rullstolar och/eller barnvagnar. Observera att på grund av brandregler får rullstolar, barnvagnar, cyklar eller liknande utrustning absolut inte förvaras i trapphuset utan måste förvaras i antingen den boendes lägenhet eller i något av de för ändamålet avsedda förvaringsutrymmena.

Cykelrum: På bottenplanet i respektive hus finns även ett cykelrum där boende kan förvara sin cykel. Hushållsnyckeln används för att öppna denna dörr. Cyklar som används sällan bör hängas upp i den avsedda cykelupphängningen för att frigöra plats för de som använder sin cykel ofta. Observera att detta rum är inte avsett som förråd! Om du inte har några planer på att använda din cykel den närmaste framtiden så ska du förvara din cykel i ditt förråd - cykelrummet är endast till för de som använder cykeln regelbundet.